คุกกี้ช่วยให้เราสามารถนำเสนอบริการของเรา ในใช้บริการของเราคุณยินยอมที่จะใช้งานคุกกี้ของเรา จัดส่งข้อมูล
คำถามล่าสุด

โดย elmo2020

January 05, 2017 01:21

Nombre de la fuente plis


Alguien sabe el nombre del tiipo de letra

Answers (1 comment)

  • FontReactor

    % {} เวลาที่ผ่านมา

    Hola la fuente se llama Helvetica Neue LT Std 95 Black. La última O sin embargo es diseñada a propósito para el logo.

    Saludos


Replies to this thread are disabled because it is too old. Open a new one to start a discussion.