คุกกี้ช่วยให้เราสามารถนำเสนอบริการของเรา ในใช้บริการของเราคุณยินยอมที่จะใช้งานคุกกี้ของเรา จัดส่งข้อมูล
คำถามล่าสุด

โดย heather_carr

March 03, 2018 10:35

hello, I read the biography of Steve Jobs and he inspired me very much, because in fact it is a person who gave a second life to every object that he could touch. Against the background of all this, I decided to try to create my own unique font, which would be considered in the long run to be largely software


 I want to create my own unique font


Replies to this thread are disabled because it is too old. Open a new one to start a discussion.