คุกกี้ช่วยให้เราสามารถนำเสนอบริการของเรา ในใช้บริการของเราคุณยินยอมที่จะใช้งานคุกกี้ของเรา จัดส่งข้อมูล

1 Carta Magna

deFharo
  • โดย deFharo การตรวจสอบ
  • การอนุญาต: Free for personal use only
  • http://defharo.com

การเผยแพร่ % {} เวลาที่ผ่านมา

Gothic-style calligraphic font with medieval inspiration, handwritten font dedicated to the first Magna Carta precursor to modern political constitutions. These Gothic font are registered in the style Texture and arise in the low middle age SXIII and suppose an evolution of the lowercase letters Carolinas, being also these types of letters those used by Johannes Gutenberg in S XV for the first Bible printed with movable types.
=====
The Commercial version includes:

- Two fonts: Regular & Line
- 408 glyphs. Latin Extended-A • OTF & TTF
- Carta Magna fonts can be used unlimited for both Commercial and Personal projects.
- OpenType features compatible with: Photoshop, Illustrator, QuarkXpress, Indesign.
- OpenType Functions: All Alternates, Titling alternates, Additional languages, Standard Ligatures, Slashed Zero, Ordinals, Fractions, Capital Spacing, Oldstyle Figures, Discretionary Ligatures, Localized Forms, Kerning, Historical Forms.
- Bitcoin & shield: b# – a#(ligatures)
=======
FULL VERSION: http://defharo.com/fonts/carta-magna-gothic-types/

Show more fonts by deFharo