คุกกี้ช่วยให้เราสามารถนำเสนอบริการของเรา ในใช้บริการของเราคุณยินยอมที่จะใช้งานคุกกี้ของเรา จัดส่งข้อมูล

Angelique Rose font

deFharo
  • โดย deFharo การตรวจสอบ
  • การอนุญาต: Free for personal use only
  • http://defharo.com

การเผยแพร่ % {} เวลาที่ผ่านมา

The Angelique Rose font is hand drawn with pen and then digitized for use in computers, it is ideal for designing posters, headlines, wedding invitations or any text where a contrast between manual style look over other neutral fonts as Sans or Serif.

• Free Only for Personal Use.
• If you want the commercial license is available at: http://wp.me/p11PzK-2pt

Thank you for downloading this font

Show more fonts by deFharo