คุกกี้ช่วยให้เราสามารถนำเสนอบริการของเรา ในใช้บริการของเราคุณยินยอมที่จะใช้งานคุกกี้ของเรา จัดส่งข้อมูล

Cowboya Tuscan 1

deFharo
  • โดย deFharo การตรวจสอบ
  • การอนุญาต: Free for personal use only
  • http://defharo.com

การเผยแพร่ % {} เวลาที่ผ่านมา

Cowboya is a typography with concave Tuscan serif very contrasted and modernist inspiration with letters in small caps, includes 5 versions of the font that can be used by superimposed layers which results in multicolored typographic titles.

For the design of this typeface I was inspired by the credit titles used in the black film directed by Frizt Lang in 1950 called The House of the River, to the drawing of the original forms of the letters i added decorative elements to give the fonts a festive character, traditionally this type of decorative fountains that emerged in Italy in the nineteenth century were used in large headlines and posters that were closely related to circus shows, carnival or environments of the Far West American. I have also rounded the sharper joints of the antlers and counterforms to create a contrast with the sharp Tuscan serifs which brings a modern background of techno inspiration and soft shapes.
===
FULL VERSIONS & COMMERCIAL LICENSES: https://defharo.com/fonts/cowboya-tuscan/

Show more fonts by deFharo