คุกกี้ช่วยให้เราสามารถนำเสนอบริการของเรา ในใช้บริการของเราคุณยินยอมที่จะใช้งานคุกกี้ของเรา จัดส่งข้อมูล

Octagen Cd

deFharo
  • โดย deFharo การตรวจสอบ
  • การอนุญาต: Free for personal use only
  • http://defharo.com
  • ดาวน์โหลด: % {count} ครั้ง
  • ที่ชื่นชอบ: % {count} ครั้ง

การเผยแพร่ % {} เวลาที่ผ่านมา

Octagen is a family of 16 condensed Sans Serif fonts of geometric construction and neo-Gothic style with short descenders and a humanistic finish in the curves and auctions of the tiny letters to avoid the coldness of the grotesque typographies, providing expressiveness, energy, warmth and docility , resulting in a friendly typography with a lot of personality and readability, specially drawn for the composition of short and medium texts, signage or headlines where horizontal space saving is needed.

====
FULL VERSIONS & COMMERCIAL LICENSES: https://defharo.com/fonts/octagen-condensed/

Show more fonts by deFharo