คุกกี้ช่วยให้เราสามารถนำเสนอบริการของเรา ในใช้บริการของเราคุณยินยอมที่จะใช้งานคุกกี้ของเรา จัดส่งข้อมูล

# Sargento Gorila

deFharo
  • โดย deFharo การตรวจสอบ
  • การอนุญาต: Free for personal use only
  • http://defharo.com

การเผยแพร่ % {} เวลาที่ผ่านมา

Sargento Gorila is a military style sans stencil typeface free only for personal use.
Use ligatures:
• Two Bitcoin symbols: (b#, B#)
• Sergeant symbol: #, a#
• Sargento Gorila: SGT
========
• The commercial version includes the Cyrillic alphabet and Latin Extended-A, several monetary symbols, alternative letters and various ligatures.

FULL VERSION + COMMERCIAL LICENSE: http://defharo.com/fonts/sgt-gorila-army-font/

Show more fonts by deFharo