คุกกี้ช่วยให้เราสามารถนำเสนอบริการของเรา ในใช้บริการของเราคุณยินยอมที่จะใช้งานคุกกี้ของเรา จัดส่งข้อมูล

(The Black Box)

deFharo
  • โดย deFharo การตรวจสอบ
  • การอนุญาต: Free for personal use only
  • http://defharo.com

การเผยแพร่ % {} เวลาที่ผ่านมา

The Black Box is a negativ condensed sans font, surrounded by a frame, this frame builds a box with border, the font also contains 26 sets of box closures with 676 possible combinations to created great retro banners & ribbons.
==== Keys for basic ornaments: () [] {} |¬ _ Example: (The Black Box) Bitcoin symbol (ligatures): b# ===
FULL VERSION + LICENSE: http://wp.me/p11PzK-2zM

Show more fonts by deFharo